Com fer la gestió dels plàstics agrícoles

Darrerament, s’ha detectat que la gestió dels plàstics agrícoles no es fa correctament. Aquests residus s’han de portar directament a la deixalleria municipal i no representa cap cost pel ramader.
Cal fer-ho dins de l’horari de la deixalleria: dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, de 10 h  a 14 h. Aquests plàstics col·lapsen els contenidors municipals i en deterioren el seu funcionament. Preguem una gestió responsable d’aquest i altres residus i us recordem que la mala gestió de residus pot comportar sancions.