Col·locació de baranes de seguretat als veïnats de Cavallera i Freixenet

S’ha realitzat una inversió de prop de dotze mil euros per a millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Cavallera i Freixenet. En concret s’han col·locat baranes de seguretat noves, i s’han reparat les existents, distribuïdes entre els dos veïnats. Amb aquesta actuació d’instal·lació de baranes de seguretat mixta, d’acer i fusta homologada, es reforça la seguretat dels veïns en trams conflictius i que estaven desprotegits.