Camprodon vol recuperar el servei municipal de recollida de residus

El consistori denuncia el conveni de delegació de la gestió de les deixalles que té firmat amb el Consell Comarcal del Ripollès per motius polítics, tècnics i econòmics.
Recollida residus
L’Ajuntament de Camprodon va aprovar en el darrer Ple Municipal extraordinari del mes de setembre iniciar un procés de denúncia del conveni que el consistori va firmar l’any 1998 amb el Consell Comarcal del Ripollès sobre la gestió dels residus municipals. Aquest conveni preveu la delegació en el Consell dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, dels serveis de deixalleria i de la recollida del vidre, paper i cartró.
En paral·lel, l’Ajuntament també ha acordat la constitució d’una comissió, formada per un membre de cada un dels grups municipals, que serà l’encarregada de negociar la denúncia del contracte amb el Consell Comarcal i de treballar en la redacció de  la nova proposta de reglament i la contractació del nou servei de gestió individualitzada. “No estem satisfets de com hem arribat a aquesta situació. Ens hem trobat una falta de voluntat d’entesa per part del Consell. Creiem que la denúncia de l’actual conveni i la recuperació del servei de gestió de residus és la decisió més encertada i la millor per a Camprodon i la seva gent”, justifica l’alcalde Xavier Sala.
Entre els principals motius argumentats per l’equip de govern per denunciar el conveni hi ha l’augment de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Camprodon, la manca de model comú de recollida i gestió de residus i la imposició de modificacions substancials en el càlcul del repartiment de costos. En aquest sentit, segons l’equip de govern, la gestió individualitzada dels residus suposarà un augment molt inferior dels costos. “La recuperació de la gestió de les deixalles tindria grans avantatges com la millora del servei, l’adequació d’aquest a les necessitats del nostre municipi, l’augment de la recollida de residus a Beget o Font Rubí, la reducció de costos, la creació de llocs de treball a Camprodon o la implementació d’una nova activitat empresarial al municipi”, assegura l’alcalde Xavier Sala. Amb tot, l’Ajuntament no tanca la porta al Consell Comarcal en el cas que aquest reconsideri la seva postura.