Camprodon s’adhereix a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial

El Ple municipal aprova per unanimitat formar part d’aquesta xarxa destinada a potenciar la competitivitat de vivers d’empresa i espais de coworking.
L’Ajuntament de Camprodon va acordar en el darrer Ple municipal la seva adhesió a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE), una xarxa creada per la Diputació de Girona per potenciar la capacitació de municipis i comarques, i realitzar polítiques locals d’emprenedoria. Aquesta xarxa està especialment pensada per a les entitats públiques que tenen la titularitat d’un viver d’empresa o un espai de coworking, com és el cas de Camprodon.
El consistori ha considerat la conveniència de la seva adhesió pel fet que es troba en la fase d’arrencada del projecte de l’espai de coworking del carrer Sant Roc, número 22. “Creiem que aquest suport que ens arriba de la Diputació ens permetrà millorar la competitivitat del nostre espai de coworking, així com organitzar promocions conjuntes, jornades i altres accions formatives”, assenyala l’alcalde de Camprodon, Xavier Sala.