Camprodon redueix el consum energètic de l’enllumenat públic

En el marc del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, a diverses zones de Camprodon s’han substituït les làmpades de l’enllumenat públic per reduir el consum energètic. El canvi de làmpades  s’ha dut a terme al c/ Sant Antoni, Bac de Sant Pere, Colònia Estabanell i al nucli de Rocabruna.
Aquesta actuació ha comptat amb el suport econòmic del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona amb la campanya “Del Pla a l’Acció, 2017” .
unnamed