Camprodon recull durant el 2021 més de 17.000 quilos de roba per a Roba Amiga

El projecte de recollida, reciclatge i revenda tèxtil Roba Amiga ha recollit durant l’any 2021 17.359 quilos de roba en els diferents contenidors habilitats a Camprodon. D’aquesta manera, creixen els resultats aconseguits en anys anteriors.  A l’estiu, el ritme de recollida de roba, feia pensar que es podria superar la xifra d’edicions anteriors, com així ha sigut:

201910.072 kg
202013.291 kg.
202117.359 kg.

L’entitat organitzadora del projecte agraeix la col·laboració de la ciutadania en aquesta causa solidària que dona feina a persones en risc d’exclusió social. La mitjana del reciclatge de roba a les poblacions de Catalunya se situa entre uns 3-4 kg/hab./any, mentre que a Camprodon s’arriba als 7 kg/hab./any de residu tèxtil. Amb tot, el percentatge és baix si el comparem amb la mitjana europea de recollida roba que se situa en més de 20 kg/hab./any de residu tèxtil.
El consorci d’entitats de la Cooperativa “Roba Amiga”, format per un seguit d’empreses d’inserció, té per objectiu la recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge. La gestió de la roba feta servir recollida permet donar feina a persones que estan en procés d’inserció. Un cop recollida, la roba és seleccionada, etiquetada i venuda, a preus assequibles en les botigues que la cooperativa té repartides per tot el territori català.