Camprodon recull durant el 2017 més de 9.000 quilos de roba per a Roba Amiga

L’entitat organitzadora del projecte agraeix la col·laboració dels camprodonins en aquesta causa solidària que dona feina a persones en risc d’exclusió social.
El projecte de recollida, reciclatge i revenda tèxtil Roba Amiga ha recollit durant l’any 2017 9.356 quilos de roba en els diferents contenidors habilitats a Camprodon. D’aquesta manera, es mantenen els bons números aconseguits el 2016 i, per tant, certifica que les mesures dutes a terme per optimitzar el rendiment dels contenidors i millorar el servei continuen donant els seus fruits.
L’entitat organitzadora del projecte i l’Ajuntament de Camprodon qualifiquen la xifra de molt positiva. La regidora d’Igualtat i Solidaritat, Núria Mas, assegura que “són números esperançadors i que demostren el compromís i la solidaritat que existeix a Camprodon”. Així mateix, la regidora ha destacat la gran tasca que realitza Roba Amiga any rere any: “Iniciatives com aquesta ens enriqueixen com a societat i ens permeten prendre consciència del valor de les coses. Cal felicitar, un cop més, Roba Amiga, per la necessària tasca que realitza per a la integració de les persones en risc d’exclusió i la preservació del medi ambient”.
La cooperativa “Roba Amiga”
El consorci d’entitats de la Cooperativa “Roba Amiga”, format per un seguit d’empreses d’inserció, té per objectiu la recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge. La gestió de la roba usada recollida permet donar feina a més de 170 persones, de les quals un 60% estan en procés d’inserció. Un cop recollida, la roba és seleccionada, etiquetada i venuda a preus assequibles en les botigues que la cooperativa té repartides per tot el territori català.
Xifres de recollida de roba a Camprodon durant el 2017
1r trimestre: 1.772 quilos
2n trimestre: 2.583 quilos
3r trimestre: 2.747 quilos
4t trimestre: 2.254 quilos
TOTAL: 9.356 quilos