Camprodon participarà en el projecte FEDER per a la promoció del turisme natural del Ripollès

El projecte vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI, sobretot pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics.
Pretén reforçar la destinació turística basada en els recursos naturals dels tres territoris que conformen la comarca del Ripollès.
El projecte FEDER té per nom “Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”. Aquest projecte s’orienta a reforçar, en un període de tres anys, els tres territoris que conformen la comarca del Ripollès com a destinació turística basada en els recursos naturals: Vall de Ribes, Vall de Camprodon i Baix Ripollès. Aquestes tres zones viuen, cada dia més, del turisme com a sector econòmic primordial i de futur, i els recursos naturals són el principal atractiu d’aquest territori. En definitiva, vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI, sobretot pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics.
L’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, ha volgut destacar “la importància d’un projecte d’aquestes característiques, que aposta no només pel turisme de la nostra Vall i la nostra comarca, sinó també per tot el que comporta: la dinamització de l’activitat econòmica, social i cultural del nostre territori”. Sala ha volgut afegir que “aquest FEDER era necessari per treure tot el profit de Camprodon i la seva Vall com a destinació turística i paradís natural”.
És fonamental per al territori donar resposta als reptes que l’evolució del turisme comporta al segle XXI. El repte principal en aquest sentit passa per la comercialització dels productes turístics. És per tot això, que el projecte de FEDER s’orienta a plantejar les següents finalitats: definir objectius nous per al turisme de la comarca (nous productes, nous públics, nous canals de comercialització); definir una nova fórmula organitzativa, més eficient i sobretot més eficaç, orientada clarament a la comercialització que unifiqui les iniciatives turístiques de la comarca, i que sumi l’esforç dels organismes públics amb el dels agents privats i impulsar noves formes de comercialització turística, per tal de focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.
Si parlem de turisme, no podem parlar d’un Ripollès uniforme, ja que apareixen ben clarament delimitades dues tradicions turístiques consolidades i que vénen d’antic: la de la Vall de Ribes, i la de la Vall de Camprodon. A banda, el baix Ripollès no resta absent del desenvolupament turístic de la comarca, amb un desenvolupament important de les activitats de turisme cultural i potenciació de la restauració i l’hoteleria.