Camprodon millorarà els serveis de televisió per cable i oferirà nous serveis de telefonia i Internet a través d’una nova xarxa de fibra òptica

La instal·lació es farà aprofitant l’actual canalització del servei de televisió per cable municipal.
Conveni fibra òptica
L’Ajuntament de Camprodon fa una nova aposta per les noves tecnologies i aconsegueix millorar i ampliar l’actual servei de televisió per cable municipal. El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Telecomunicacions Garrotxa SL (XARTIC) perquè aquesta desplegui una xarxa de fibra òptica municipal que oferirà els serveis de televisió per cable, telefonia i Internet. La instal·lació d’aquesta xarxa es farà a través de la canalització municipal per on passa actualment el cablejat coaxial que proveeix el servei de televisió.
D’entrada conviuran la xarxa de fibra òptica i el servei de televisió per cable actual, tot i que és evident que l’evolució dels temps i les millors prestacions que ofereix la fibra òptica acabaran decantant els usuaris cap a aquest nou servei. Amb aquest desplegament, Camprodon gaudirà d’una xarxa de telecomunicacions més moderna i més ràpida de manera eficient i amb el mínim impacte.
Segons l’alcalde Xavier Sala, la instal·lació de fibra òptica és una aposta clara de millora del servei que actualment disposen els vilatans: “L’Ajuntament té un interès prioritari en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions i creiem que amb aquest nou servei farem un salt endavant en termes tecnològics i de connectivitat”.
A més a més aquest servei de fibra òptica serà complementari a la xarxa de fibra que l’empresa Movistar ha desplegat parcialment en el nostre municipi: “Es tracta de complementar l’actual oferta que ja està avui en funcionament a Camprodon”, apunta l’alcalde. Així mateix, convé destacar que aquesta iniciativa també contribueix a l’estalvi energètic, ja que aquestes xarxes de nova generació assoleixen objectius de desenvolupament sostenible i permeten una millor protecció del medi ambient.
Els treballs d’instal·lació del cablejat que han de permetre el proveïment de fibra òptica s’executaran de manera progressiva durant el 2018, garantint totalment el servei actual, tant en condicions econòmiques com tècniques.