Camprodon aprova inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal

A través del DUPROCIM, Camprodon tindrà un pla que determina i valora riscos diversos i, alhora, defineix protocols per evitar-los i protegir-se dels mateixos.
L’Ajuntament de Camprodon ha redactat el Document Únic de Protecció Civil Municipal. En funció de les característiques del municipi (nombre d’habitants, activitat econòmica, situació geogràfica etc.) els ajuntaments estan obligats a elaborar els Plans de Protecció Civil per als riscos que els afectin. El Document Únic de Protecció Civil Municipal, té per objecte aprovar l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals. Entre aquestes emergències o riscos s’hi troben, per exemple: accidents, desastres ambientals i climatològics, alertes o altres catàstrofes de major o menor gravetat, etc.
Des de l’Ajuntament de Camprodon, l’alcalde Xavier Sala assegura que “es tracta d’un pas més per avançar en la protecció del nostre entorn i de la nostra gent. L’elaboració d’aquest document és necessari i obligatori per a qualsevol municipi compromès amb els seus veïns”.