Calendari de cobrament de tributs delegats al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès

L’Ajuntament de Camprodon va aprovar, en el Ple extraordinari del passat 28 d’octubre, el calendari fiscal per a l’any 2020 en relació amb els tributs municipals.

 

En concret, el cobrament es realitzaran en els següents terminis:

 

  • Primer període de cobrament (de l’1 de febrer a l’1 d’abril):

– Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

 

  • Segon període de cobrament (del 15 d’abril al 30 de juny):

– 50% padró d’IBI urbana.

– 50% padró taxa escombraries.

– Cementiri.
– Manteniment TVC.
– IBI rústica.

 

  • Tercer període de cobrament (del 15 de setembre al 15 de novembre):

– 50% padró d’IBI urbana.
– 50% padró taxa escombraries.
– Guals.
– IAE.