Bonificació del cànon de l’aigua per a col·lectius vulnerables

La Generalitat de Catalunya ha obert la campanya de bonificacions del cànon de l’aigua per a persones grans i grups vulnerables.
Aquesta bonificació s’aplica a uns col·lectius específics (perceptors de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc.) i consisteix a reduir el valor de les tarifes aplicables o fins i tot, amb consums continguts, que no es pagui el cànon de l’aigua. Pels sol·licitants amb dret a l’aplicació, el cànon de l’aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m³ en factures bimestrals o 27 m³ en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l’habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si, en canvi, la factura supera el primer tram (i, per tant, a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut. La tarifa social del cànon és complementària i independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura.
Per atendre aquestes sol·licituds, consultes i peticions, la Generalitat ha obert la tramitació en línia al 012 i a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC’s). També es pot fer amb certificat digital en aquest enllaç: https://bit.ly/34OtD2M