Al mes d’agost es paralitzen les obres al nucli de Camprodon

Tal com recull el BAN municipal us recordem que durant el mes d’agost no es permet executar obres al nucli de Camprodon. Aquesta mesura vol garantir el descans dels veïns, veïnes i residents al municipi durant l’època de vacances estivals i alhora harmonitzar l’afluència més gran de visitants al municipi amb un control més acurat de les activitats que produeixen sorolls i vibracions les quals requereixen llicència municipal o comunicació prèvia urbanística.
En cas d’emergències, cal venir-ho a exposar als serveis tècnics de l’Ajuntament.