Ajuts de la Diputació de Girona per a la reconversió en l’administració electrònica

La Diputació de Girona concedeix uns ajuts extraordinaris per tal de donar suport al finançament de la reconversió de l’administració electrònica als ajuntaments.  L’Ajuntament de Camprodon obtindrà una subvenció de 1.750 euros per a la millora del material informàtic de les dependències municipals.