Documentació per a la tramitació d’activitats (Llei 20/2009)

Autorització Ambiental – Annex I

Informació

Sol·licitud

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Taules segons la Llei 20/2009 de 4 de desembre

 

Llicència Ambiental-Annex II

Informació

Sol·licitud

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Taules segons la Llei 20/2009 de 4 de desembre

 

Comunicació Prèvia-Annex III

Informació

Sol·licitud

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Taules segons la Llei 20/2009 de 4 de desembre

Llei 3/2010 de Prevenció d’incendis

 

Baixa llicència activitat

Informació

Instància de comunicació de baixa de llicència d’activitat 

Twitter feed is not available at the moment.