Pressupost

Aprovacions de pressupostos, liquidacions, pressupostos generals, expedients que se sotmeten a la informació pública… Troba tota la informació referent als pressupostos municipals a la seu electrònica.

ima-rectangular-nophoto

Twitter feed is not available at the moment.