Reglaments i ordenances

L’establiment d’un ordenament jurídic propi que s’adapti al nostre territori és necessari per poder regular els aspectes d’àmbit local. Els reglaments i ordenances establerts en el nostre marc territorial i seguint les lleis i disposicions generals, ens ajuden a poder dictaminar uns criteris autònoms en funció de les nostres necessitats.

L’aprovació de les ordenances i els reglaments, els duem a terme al ple, informant L’aprovació de les ordenances i els reglaments té lloc al ple, informant prèviament als ciutadans. D’aquesta manera, un cop es presenta la normativa pel ple, els ciutadans poden presentar reclamacions i suggeriments. Un cop resolts i gestionats al ple, es podrà donar per definitiva la seva aprovació.

Twitter feed is not available at the moment.