Adequació dels vorals de l’antiga carretera de Font Rubí

Amb la finalitat de millorar la recollida d’aigües pluvials als vorals de l’antiga carretera de Font Rubí, el servei de la brigada municipal amb el suports d’una empresa de Camprodon, han treballat conjuntament per  adequar alguns trams.  Concretament l’actuació ha consistit en el repàs i nova creació de vorals, neteja de branques i altres materials a les conduccions d’aigua, i atalussat alguns punts d’aquesta antiga carretera.