Actuacions de manteniment als passos d’accés a la Mare de la Font

Els passos per a accedir a la zona de la Mare de la Font, tant el de vianants com el de trànsit estan sent intervinguts per poder-hi solucionar les esquerdes que s’hi han detectat. Primer, s’està actuant en el pas per a vianants, seguidament es procedirà al pas de trànsit. A part de solucionar les esquerdes també s’aprofitarà per fer-hi uns drenatges per evitar problemes en un futur.

Cal destacar que sobre aquests passos hi passa una carretera amb afluència de vehicles i que, per tant, les obres són necessàries per a la seguretat de la via i també dels vianants que hi travessen per accedir a la Mare de la Font. Es tracta d’unes actuacions emmarcades en el manteniment de carreteres de la Generalitat.