Acord entre sindicats i l’Ajuntament de Camprodon

Aquest matí, després de tres anys de negociació, s’ha arribat a un acord entre els representants dels treballadors públics i l’equip de govern de l’Ajuntament de Camprodon en diferents àmbits que afecten a la relació laboral municipal.
En concret s’han signat tres acords: la relació dels llocs de treball; la valoració dels llocs de treball i una modificació del conveni col·lectiu. Perquè l’acord sigui efectiu cal que s’aprovi en la propera sessió plenària.
La modificació del conveni serà efectiva en els propers dies i la valoració dels llocs de treballs es preveu consolidar en un període de tres anys a partir d’aquest juliol.