Signat el Conveni Col·lectiu de Personal Laboral al Servei de l'Ajuntament de Camprodon

Representats dels treballadors de l’administració local, el representant comarcal de UGT, l’alcalde Camprodon, i el secretari de la corporació s’han reunit aquest matí a la casa consistorial per signar el Conveni Col·lectiu de Personal Laboral al Servei de l’Ajuntament de Camprodon del 2014-2015.
Aquest conveni preserva el manteniment dels drets dels treballadors i les condicions de les relacions laborals perquè no es vegin alterades per la regressiva normativa estatal actual.