Talent Camprodoní. Entrevista a Eloi Carola Molas: “L’estudi i la interpretació de les dades geofísiques ens permet conèixer com és l’interior de la Terra”

Eloi Carola Molas és un dels protagonistes del cicle “Talent Camprodoní” que organitza l’Ajuntament des del passat 29 de desembre i fins aquest 4 de gener. El projecte consta de tres conferències obertes al públic a càrrec de sengles camprodonins que destaquen en el seu camp professional. Més informació aquí.
 
Eloi Carola Molas - Talent Camprodoní
 
Eloi Carola Molas (1984) és llicenciat en Geologia per la Universitat de Barcelona i té un Màster en geologia i exploració de reservoris sedimentaris a la UB. Va realitzar la seva tesis doctoral al voltant de com determinar l’estil estructural de la terminació occidental dels Pirineus i actualment treballa a Madrid en una empresa líder en el sector energètic.
 
. Com està sent la teva experiència professional a Madrid?
El canvi ha estat substancial ja que la ciutat és bastant més gran i també ha suposat el pas de la universitat a l’empresa. En general, els canvis de ciutat sempre son bons ja que permeten conèixer nous llocs, noves cultures i diferents formes de treballar. Personalment, crec que Madrid és una ciutat molt bonica, amb moltes possibilitats tant culturals com gastronòmiques i amb l’avantatge que està al centre de la península i permet visitar ciutats que des de Camprodon queden més llunyanes. El pas de la universitat a l’empresa m’ha permès veure noves facetes de la geologia, concretament de l’exploració d’hidrocarburs, que a la universitat em quedaven més distants. Aquesta transició m’ha permès adquirir una visió diferent dels temps del qual es disposa a la industria i de l’aplicabilitat del que vaig investigar en el grup de recerca a la universitat.
 
. Quina tasca dus a terme a l’empresa on treballes actualment?
A l’empresa estic desenvolupant una funció tècnica dins la Direcció General de Planificació Energètica. El treball que realitzo, dins de l’equip tècnic d’Upstream, és com a geòleg d’exploració d’hidrocarburs. Aquesta tasca, bàsicament, consisteix en interpretació de dades geològiques i geofísiques que permeten obtenir una imatge del subsòl i generar models tridimensionals d’estructures geològiques. A partir dels models es determinen les possibles acumulacions d’hidrocarburs i es valora la seva viabilitat tant tècnica com econòmica.
 
. Què et va dur a centrar la teva carrera i els teus estudis cap a la geologia?
En realitat la geologia la vaig descobrir de rebot. Jo volia estudiar biologia però vaig iniciar el primer cicle de geologia i un cop descoberta la geologia ja no vaig voler canviar de carrera i cada vegada em va anar agradant més i més. A l’acabar la carrera, ja tenia molt clar que volia aprofundir més en el tema de les falles i els plecs i per això vaig inscriure’m en el programa de doctorat estudiant un màster que donava accés al programa.
 
. Què et va portar a complementar els teus estudis als Estats Units?
Durant el doctorat vaig realitzar una estada a la University of Arizona a Tucson ja que és una molt bona manera per obrir noves línies tant d’investigació com de col·laboració amb altres grups d’investigació.
Aquesta experiència permet per una banda fer noves amistats i aprendre noves formes d’investigar i per l’altra conèixer la geologia d’altres racons del mon. En geologia, quants més exemples hagis pogut estudiar i veure, més recursos tens per interpretar les dades de zones desconegudes. És per aquest motiu que molts han viatjat per tot el mon per tal de veure i conèixer noves àrees. En el meu cas, aquesta estada em va permetre conèixer tota la zona sud dels Estats Units on hi ha tots els parcs nacionals més famosos com el Grand Canyon, Zion, Brice, Arches, etc. Autèntics paradisos tant paisatgístics com geològics.
 
. Quin és el teu camp d’especialització i quins són els principals avenços que s’hi ha dut a terme?
Tot i que em considero molt polivalent, el camp en el qual he treballat més temps és el de la geologia estructural; es a dir, en l’estudi dels plecs, les falles i les fractures tot aplicat en la interpretació de dades geofísiques. En el camp amb el qual treballo hi ha hagut tres avenços que han permès que les tasques quotidianes i les decisions tècniques es puguin prendre amb menys risc i amb un menor lapse temporal. El primer ha estat l’avenç en temes de seguretat. La inserció de nous sensors que controlen molts paràmetres ha facilitat que hi hagi menys accidents i que per tant es puguin realitzar tasques amb menys temps i amb menys exposició del personal que treballa al camp. El segon avenç està relacionat amb la capacitat de processat dels ordinadors. Als anys 70 i 80 quasi totes les dades que s’adquirien eren en 2D i molt distants entre elles ja que la potencia de processat limitava el volum de dades que es processaven. Actualment, gràcies a la millora de rendiment, es treballen totes les dades directament en 3D i l’espaiat entre les dades s’ha reduït incrementant la resolució. Finalment, les millores en tecnologia permeten explorar hidrocarburs en zones anomenades frontera és a dir, en zones on fa anys no es podia ni pensar explorar degut a les grans profunditats o degut a la làmina d’aigua en el cas que fossin prospeccions marines. Aquestes millores en tecnologia també ha permès incrementar el rendiment en els pous d’exploració tant convencional com no convencional augmentant les reserves de determinats països. Així, països com els Estats Units han passat d’importar hidrocarburs a exportar-los gràcies a aquests avenços.
 
. Quins són els principals passos que se segueixen en l’exploració dels hidrocarburs?
Durant els estadis inicials de l’exploració, el que es busquen son roques que en els seus orígens contenien matèria orgànica. Aquesta tasca es realitza mitjançant treball de camp amb l’ajuda de mapes i fotografies tant aèries com de satèl·lit. Aquestes roques a mesura que es dipositen s’enterren i degut a aquest procés, la temperatura incrementa i la matèria orgànica continguda en l’interior de la roca es transforma en hidrocarburs tant líquids com gasosos. Un cop generats els hidrocarburs, generalment, migren a través de la porositat de la roca cap a una altra roca amb més porositat que els pot acumular en una estructura geològica. Per tal que els hidrocarburs es puguin acumular durant milions d’anys en aquestes estructures geològiques cal que hi hagi una roca segell, és a dir amb molt baixa porositat i permeabilitat, que prevé que els hidrocarburs continuïn migrant.
Per tal d’identificar aquestes estructures susceptibles d’acumular hidrocarburs, els geòlegs interpreten dades geofísiques que permeten conèixer l’interior de la Terra. Un cop identificades les estructures i realitzats tots els estudis per identificar els elements descrits anteriorment cal perforar un pou exploratori per tal de confirmar o desmentir la presència d’acumulacions d’hidrocarburs.
 
. Quina és la temàtica del teu doctorat?
El doctorat estava centrat en determinar com és la terminació occidental dels Pirineus a la zona que es troba situada al nord de Burgos. Concretament estava centrat en determinar l’estil estructural d’aquesta zona es a dir, com la zona està deformada per les falles i els plecs que es van desenvolupar durant la formació dels Pirineus. Per tal d’assolir aquest objectiu vaig integrar dades de camp i dades profundes com són les sísmiques i els pous, dades molt freqüents en l’exploració d’hidrocarburs, que permeten veure l’interior de la Terra.
 
Recupera aquí l’entrevista a Josep Maria Güell i Rous.
Recupera aquí l’entrevista a Arnau Busquets Garcia.