Participa de la redefinició del pas de la via verda pel Passeig Maristany

L’Ajuntament de Camprodon organitza dimecres 9 d’agost a la sala d’actes una jornada de participació oberta a tots els veïns i veïnes del municipi. Les conclusions que s’extreguin seran traslladades a la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’adoptar la solució que generi més consens i el menor impacte en aquest patrimoni paisatgístic del poble.
Passeig Maristany
Un cop aturats temporalment els treballs que s’estaven efectuant al Passeig Maristany en el marc de les obres de la via ciclista del Ter al seu pas per Camprodon i un cop celebrada una posterior reunió informativa amb la participació de veïns i veïnes de la vila, l’Ajuntament referma novament la seva decidida voluntat d’acordar entre tots els agents implicats una solució de consens que permeti seguir amb la construcció d’aquesta via verda reduint al màxim l’impacte en aquest emblemàtic passeig camprodoní.
En aquest sentit, dimecres 9 d’agost el consistori organitza a la sala d’actes una jornada de treball oberta a tota la població amb l’objectiu de posar sobre la taula el projecte i debatre i consensuar les diferents alternatives. La jornada estarà dividida en tres sessions: la primera (17 h.), dirigida a regidors i regidores del consistori; la segona (18 h.), on hi prendran part els veïns i veïnes del Passeig Maristany; i la tercera (19 h.), oberta a tots els camprodonins i camprodonines.
Xavier Sala, alcalde de Camprodon, fa una crida a la participació ciutadana i explica que “projectes de gran envergadura social i econòmica com el de la via verda, que són realment importants per a la promoció de la Vall de Camprodon i dels municipis que l’integren, és imprescindible que tinguin un recolzament popular al darrere i el màxim de consens possible entre tots els agents implicats”. En la mateixa línia, Sala defensa que “els veïns i veïnes tenen un paper clau en la definició del projecte” i que “aquestes jornades de treball seran claus per acordar la millor solució possible per a un pla que és imprescindible que respecti al màxim el patrimoni natural i paisatgístic de Camprodon”.
En cadascuna de les tres sessions que componen la jornada de treball, l’Ajuntament exposarà als assistents les possibles solucions per al tram que travessa el Passeig. Un cop explicades, es sotmetran a debat i s’extrauran unes conclusions que, posteriorment, seran traslladades al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya qui, en última instància, resoldrà el projecte definitiu.