Opta a les pràctiques remunerades al Consell Comarcal

L’òrgan d’administració i govern del Ripollès convoca cinc places per fer pràctiques professionals al Consell Comarcal. L’oferta està dirigida a joves d’entre 18 i 29 anys que hagin acabat els estudis i estiguin en situació de desocupació.
L’entrada dels joves al mercat laboral, així com la promoció de projectes i la dotació d’eines encaminades a la formació acadèmica i professional del jovent que busca una primera experiència professional, són elements essencials per a l’equip de govern. Uns objectius que el Consell Comarcal del Ripollès també es fa seus. Per tot plegat, l’Ajuntament de Camprodon s’adhereix al procés de selecció que impulsa el Consell per a cobrir cinc places en modalitat de pràctiques remunerades dins la corporació.
L’oferta, circumscrita dins del programa Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, es dirigeix a aquelles persones entre 18 i 29 anys que hagin acabat els estudis i estiguin en situació de desocupació. En concret, es busquen titulats en arquitectura, estudis superiors en l’àmbit social, enginyers i també administratius amb el cicle formatiu de gran mitjà o bé de grau superior.
La durada del contracte serà de sis mesos sense possibilitat de pròrroga amb un període de prova de quinze dies, i amb feina a jornada completa. La remuneració es correspondrà, com a mínim, al 60 % del salari fixat per als treballadors equivalents integrats a la plantilla del Consell Comarcal del Ripollès. Les tasques a dur a terme correspondran amb l’àmbit professional del jove contractat i seran dins del marc de les funcions pròpies de l’àrea assignada dins l’ens.
Tots els candidats interessats poden adreçar-se a l’Oficina Jove del Ripollès per formular la sol·licitud, al carrer de les Vinyes número 6, de Ripoll. També s’hi pot contactar per les vies habituals: el telèfon 972 70 07 17, per WhatsApp o trucada telefònica al 625 434 767 i també a través de la xarxa social Facebook.