Obert el període de preinscripcions a l'Escola Doctor Robert i l'Institut Germans Vila Riera

El termini de presentació de sol·licituds comença el 23 de març i finalitza el 4 d’abril del 2017.
L’Escola Doctor Robert i l’Institut Germans Vila Riera obren el període de preinscripcions escolars per al curs 2017/18 fins el proper dimarts 4 d’abril. L’Ajuntament de Camprodon informa que només es pot presentar una sola sol·licitud. Els impresos es poden demanar també als centres educatius públics i s’hauran de lliurar dins el termini preestablert.
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
– De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.