L’urna de les eleccions de Beget

L’urna original utilitzada en les eleccions de Beget, durant la darrera dècada dels anys trenta, s’exhibeix a l’entrada de l’ajuntament de Camprodon. Aquesta urna, en forma de petita copa de vidre amb un tap de ferro, va ser utilitzada durant aquest període en les eleccions municipals on va ser escollit alcalde el begetí Josep Dunyach Xampró. Les votacions se celebraven a l’Ajuntament de Beget, situat a Can Tubert, un edifici també tenia la funció d’escola. Beget va ser municipi independent fins al 1969, any en què va agregar-se al terme municipal de Camprodon.
Aquesta urna va ser custodiada per la família Carola, que l’ha conservat fins a l’actualitat i l’ha retornat a l’Ajuntament de Camprodon.