L’institut de Camprodon amplia aules amb la col·locació de nous mòduls

Aquesta setmana han arribat els nous mòduls que han de servir per configurar el nou curs de l’INS Germans Vila Riera de Camprodon. Per aquest any escolar es preveu una major arribada d’alumnes a primer d’ESO fet que queda resolt amb col·locació d’aquests nous espais, i la reorganització de les aules, d’acord amb les noves ràtios establertes per ensenyament.

Els mòduls s’han col·locat a la zona de la pista de bàsquet i permetran disposar de cursos estables d’uns 15-19 alumnes per classe. La directora del centre, Marta Bayer, explica que “l’ampliació del centre ja estava prevista abans de l’arribada de la Covid’19, amb tot, aquesta nova distribució d’espais, permetrà començar el curs amb les màximes garanties”.

El fet d’ocupar la pista de bàsquet també ha fet replantejar els espais d’oci dels alumnes que en aquest curs utilitzaran les pistes per torns. A més, per mantenir les distàncies de seguretat entre alumnes i no colapsar els accessos, s’han habilitat fins a 7 punts d’entrada al centre segons les aules a ocupar. Els alumnes entraran per torns i se’ls pendrà la temperatura a diari. També s’han col·locat pantalles de protecció en les zones d’atenció a l’alumnat.

La directora afegeix que gràcies al Departament i a l’AMIPA del centre s’han adequat les classes amb adquisició de material informàtic, pantalles i ordinadors.”

Si tot continua endavant està previst l’inici de les classes, pels 139 alumnes del centre, segons aquest calendari:

-Inici del curs: el 14 de setembre
-Finalització del curs: 22 de juny