L’Ajuntament treballa amb les persones en situació de risc social

La Regidoria de Serveis Socials, a través del Consorci de Benestar Social del Ripollès, va intervenir durant el 2015 sobre els col·lectius de les persones amb manca d’autonomia, els infants i les víctimes de violència de gènere.
 
Serveis Socials
En el marc del compromís i la voluntat de treballar per als camprodonins i camprodonines i, en especial, amb aquelles persones que es troben en situació de risc social, el Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb el suport i supervisió de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament, va desplegar al llarg de l’any 2015 un ampli ventall de serveis i mesures amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la convivència de la ciutadania i la solidaritat.
Durant el curs 2015, els programes es van destinar fonamentalment sobre tres dels col·lectius més sensibles d’entrar en risc d’exclusió social: les persones amb manca d’autonomia, els infants i les víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, Núria Mas, regidora de Serveis Socials, assegura que “el nostre ferm objectiu és combatre i eradicar qualsevol indici de risc d’exclusió per part dels nostres ciutadans”.
 
Treball en l’àmbit de l’autonomia i la dependència
Actualment, un total de 82 camprodonins/es tenen grau de dependència reconegut. La majoria són persones majors de 75 anys amb un grau número dos de dependència, motiu pel qual requereixen d’ajuda per poder realitzar algunes de les activitats de la vida diària.
D’aquests 82 vilatans amb grau de dependència reconegut, un 71,4% es troben en un centre residencial i el 21,4% restant reben atenció personal a domicili a través de professionals especialitzats. En aquesta línia, es van atendre al llarg de l’any 2015 a un 2% de la població de Camprodon major de 65 anys. Mentrestant, un altre servei d’atenció domiciliària és la teleassistència, que el curs passat va comptar amb un total de 44 usuaris.
Entre els programes, serveis i mesures implementades per afavorir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones i millorar la qualitat de vida dels camprodonins, també destaca el taller de memòria que va impartir el consistori amb l’objectiu que les persones grans mantinguin les seves capacitats cognitives. A la sessió hi van participar un total d’11 persones.
Actuacions en l’àmbit de l’exclusió social
Actualment, el 7% dels infants de Camprodon es troben en situació de risc. Per tot plegat, en col·laboració amb les entitats Càritas i Creu Roja es van desplegar programes i serveis que permetessin combatre el risc d’exclusió social entre els nens i nenes del municipi, així com entre les víctimes de la violència de gènere.
En aquest sentit, 11 nuclis familiars, corresponents a 19 persones, van rebre durant el 2015 aliments de forma regular a través del Centre de Distribució d’Aliments, i 12 nuclis familiars van comptar amb la Renda Mínima d’Inserció.
A més, es va facilitar durant el curs passat un total de 42 ajudes (electricitat, butà…) per a cobrir necessitats bàsiques de persones i/o famílies camprodonines.
On també s’ha actuat decididament és en l’atenció de les víctimes de gènere. En aquest sentit, durant el 2015 es van atendre un total de nou persones víctimes d’algun tipus de maltractament.
Població envellida
Actualment, el 24,88% de la població de Camprodon són persones majors de 65 anys i el 13,57% són infants i joves menors de 18. L’índex d’envelliment és de 183.33, xifra elevada si és té en compte que a partir de 100 no hi ha suficient renovació de la població; és a dir, que hi ha més defuncions que naixements.
Altres dades sociodemogràfiques corresponents a  l’any 2015 que cal tenir en compte són la taxa d’immigració i d’emigració. En el primer cas, el 9,66% de la població de Camprodon és immigrada; mentre que en els darrers 5 anys un total de 60 camprodonins/es, la majoria d’ells joves universitaris camprodonins, han abandonat la població per cercar noves oportunitats.
 
Serveis Socials2