L’Ajuntament pren mesures organitzatives d’acord amb la salut i seguretat dels ciutadans i treballadors amb motiu del COVID-19

Consulteu aquí el decret d’alcaldia
El dia 14 de març de 2020 el govern de l’estat va decretar l’estat d’alarma a tot l’estat espanyol, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. Cada administració conservarà les seves competències per a la gestió ordinària dels serveis, podent adoptar les mesures necessàries en el marc d’ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma.
És per això que l’Ajuntament de Camprodon, per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis essencials, ha establert mesures organitzatives d’acord amb la salut i seguretat dels ciutadans i treballadors.