L’Ajuntament encarrega dos projectes per redefinir la seguretat viària del municipi

El consistori acorda l’elaboració de dues memòries valorades per determinar les accions que caldrà fer quant a senyalització, direccionalitat de carrers, mesures reductores de velocitat i limitacions d’accessos, d’acord amb el Pla de Seguretat Viària.
L’Ajuntament de Camprodon ha encarregat dues memòries valorades per tal de licitar i adjudicar dos projectes d’enorme transcendència quant a la seguretat viària, a la mobilitat del trànsit rodat, i a la convivència dels vehicles motoritzats amb els vianants a Camprodon. L’empresa INTRA serà l’encarregada d’elaborar el projecte per determinar les accions que cal fer, d’acord amb el Pla de Seguretat Viària, pel que fa a nova direccionalitat de carrers, senyalització vertical i horitzontal, mesures reductores de velocitat i limitacions d’accessos.
La intenció de l’Ajuntament és poder licitar i fer les obres com més aviat millor, a l’espera que estigui elaborat el projecte. Es començarà per Font Rubí, on caldrà senyalitzar i definir la direccionalitat  dels carrers per poder circular de manera ordenada i sense perill. A més, el projecte també inclourà la senyalització de la carretera municipal que connecta Camprodon amb la urbanització. També està previst que es reguli i limiti l’accés al nucli de Beget, que en ser un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) també exigeix una regulació en aquest aspecte.
Finalment, està previst que també s’actuï a Camprodon, especialment pel que fa a la reordenació de la senyalització actual i la instal·lació de nous senyals, direccionalitat de carrers i mesures reductores de velocitat.