L’Ajuntament de Camprodon adopta mesures econòmiques per la crisi del Covid19

Entre aquestes, destaquen sobretot l’ajornament del cobrament de diversos serveis a la ciutadania, i l’aplicació d’una bonificació sobre el rebut d’escombraries, destinada a empreses i professionals que hagin vist afectat el seu negoci arran de la crisi.
El consistori reinvertirà tots els diners que no hagi gastat durant aquests dies a incentivar el comerç, la cultura i el turisme.
L’Ajuntament de Camprodon ha acordat una sèrie de mesures, per tal de pal·liar els efectes que provoca la situació que estem vivint, i que afecta les persones, les empreses i professionals del municipi. L’objectiu és el de donar resposta als veïns i veïnes des de l’administració pública que tenen més pròxima. Aquestes mesures es poden revisar en funció de l’evolució dels esdeveniments. En concret, s’ha adoptat el següent:
– Pel que fa al rebut d’escombraries, s’ajorna la posada al cobrament de tots rebut d’escombraries corresponent al primer semestre. En concret, els rebuts domiciliats es cobraran el dia 13 de juliol; els no domiciliats es podran pagar fins al 14 de setembre. Les persones que tinguin dificultat a pagar-lo, a causa d’aquesta situació que ens toca viure, si ho sol·liciten se’ls facilitarà poder-lo pagar a terminis. Per a les empreses i professionals que, arran de la declaració de l’estat d’alarma, hagin hagut de tancar els seus establiments o activitats, es bonificarà al 100% el rebut corresponent a aquest primer semestre. Per a les empreses i professionals que demostrin que, arran de la situació de crisi que s’està vivint, hagin vist reduir els seus ingressos en mes del 50%, si ho demostren de manera fefaent, també es procedirà a la seva bonificació.
– L’ajuntament no cobrarà cap rebut per al servei de llar d’infants ni de centre de dia ni mercat setmanal a partir del dia 14/03/2020, fins que no cessi aquesta situació.
L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, siguin domiciliats o no, veuen ampliat el període de pagament fins al dia 30 d’abril.
– Es retarda el cobrament de la primera fracció del rebut de l’IBI urbana (50%) al dia 13 d’agost (per als rebuts domiciliats) i al 14 de setembre per als no domiciliats. El pagament s’havia de realitzar, com a molt tard, el 30 de juny.
Els rebuts dels tributs de cementiri, manteniment de televisió per cable i l’IBI rústica que s’havien de pagar, a molt tardar, el 30 de juny: es retarda el seu cobrament al dia 13 de juliol.
La segona fracció del rebut de l’IBI urbana (50%), el segon semestre del rebut d’escombraries, els guals i l’IAE: s’acorda retardar el seu pagament al dia 13 de novembre (els domiciliats) i al dia 30 de novembre (els no domiciliats).
– L’Ajuntament de Camprodon reinvertirà tots els diners que no hagi gastat durant aquests dies en què s’ha hagut de parar totes les activitats públiques i privades a incentivar el comerç, la cultura i el turisme.