L’Ajuntament aplica una modificació de crèdit per salvar la despesa corrent

L’actuació s’ha realitzat per evitar una situació d’impagaments de factures durant els darrers mesos, i assumir despeses que han estat superiors a les previstes durant el primer semestre d’aquest 2019.
El govern municipal ha tramitat un expedient de modificació de crèdit dins del pressupost municipal per tal de poder assumir el pagament de factures i despeses no previstes durant el primer semestre de 2019.
L’alcalde Xavier Guitart constata que “ens podem trobar que durant la liquidació no es compleixi l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, i això ens pot conduir a un pla econòmic i financer per equilibrar les finances municipals”, si no fos així, insisteix l’alcalde, “és probable que no es poguessin garantir els pagaments de factures i acords municipals més enllà de l’octubre o novembre d’enguany”.
En els propers dies, l’equip de govern seguirà estudiant l’actual escenari per tal d’avaluar les possibles línies d’actuació i prendre les mesures corresponents que, en cap cas, “afectaran els serveis municipals”, confirma l’alcalde.
Ple Camprodon