L’ajuntament acorda adquirir la nau d’Estabanell & Pahisa per convertir-la en equipament municipal.

La nau industrial, que va ser una de les fàbriques tèxtils inicials d’Estabanell & Pahisa i està situada a l’entrada del veïnat de la Colònia Estabanell, passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Camprodon. Aquesta estructura industrial va ser també la fàbrica de les Galetes Birba, un cop finalitzada l’activitat tèxtil, i ara estava en desús des de l’any 2008. La seva adequació, permetrà reestructurar els serveis municipals i situar tots els seus recursos en un mateix emplaçament.
Aquest acord, que ha estat possible gràcies a un diàleg obert entre les dues parts, contempla una permuta d’aquesta finca per una parcel·la propietat de l’Ajuntament situada al Bac de Sant Pere i una aportació econòmica de 40.000€.
Aquest nau, que estarà inicialment destinada a la brigada i serveis municipals, disposa d’una superfície construïda de més de 4000 m2 distribuïts en tres plantes i diversos edificis. Això permetrà agrupar tots els serveis, maquinària i vehicles municipals, en un mateix emplaçament i optimitzar recursos amb l’alliberació dels actuals garatges i magatzems distribuïts pel nucli urbà de Camprodon.
A part d’emmagatzemar els estris de la brigada, els municipals, els serveis funeraris, material d’esdeveniments i altres eines, està previst que serveixi de garatge per als vehicles de recollida de residus tal i com preveu el contracte de gestió.
Amb tot això queda descartat el projecte inicial de construir una nova nau en un altre emplaçament però al mateix terme de la Colònia Estabanell. L’opció escollida permet gaudir d’una nau, amb una major superfície construïda, a un cost menor que un edifici de nova construcció. A més a més de contribuir a posar en valor un edifici històric del nostre municipi que recorda el passat tèxtil.
Amb la signatura d’aquest acord, que es va formalitzar el divendres dia 24 de juliol, l’Ajuntament ha iniciat l’adequació dels interiors i accessos, a més a més dels repàs dels tancaments i del teulat, abans de traslladar-hi tots aquests serveis i recursos.