Fi de la restricció d'aigua a Font Rubí

L’Ajuntament de Camprodon publica el següent BAN municipal en relació a les restriccions d’aigua aplicades el passat 9 de desembre de 2017.
BAN MUNICIPAL 2018-0001 BAN MUNICIPAL 2018-0001 [Ban AIGUAdoc]-001