Els serveis socials de Camprodon se centren en l’atenció a persones grans

L’Ajuntament ha prestat al 2016 serveis i assistència en diferents àmbits per tal de promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa
El Consorci de Benestar Social i Família del Ripollès ha presentat la Memòria de Serveis Socials 2016, la qual presenta les intervencions realitzades al llarg de l’any passat a la comarca. En total, es van atendre al Ripollès més de 4.000 persones, a banda de les més de 2.200 ateses en accions comunitàries. El 45% de la despesa del Consorci es destina a serveis per a persones majors de 65 anys, ja que representen gairebé el 25% del total de la població comarcal.
La regidora de Serveis Socials, Educació, Salut i Gent Gran de l’Ajuntament de Camprodon, Núria Mas, confia que “l’augment pressupostari del 3,9% del 2017 permeti, entre d’altres, ampliar la línia d’ajuts per cobrir necessitats bàsiques, millorar l’assistència domiciliària i crear un servei d’atenció a les famílies”.
Una població envellida i a la baixa

La pèrdua d’habitants del Ripollès segueix sent una tendència des de 2013 i Camprodon és el municipi que més habitants va perdre l’any passat (78), quedant-se amb una població de 2.221 persones. A més, el municipi compta amb un índex d’envelliment elevat, de 202,42% -és la relació entre la població major de 65 anys i la de 0 a 14 anys. Això significa que hi ha el doble de població de més de 65 anys que infants de menys de 14.
Aquest context fa que a Camprodon hi hagi 73 persones amb el grau de dependència reconegut, gairebé la meitat dels quals són de grau II de dependència severa, oferint-se en la major part dels casos serveis residencials. Un 14,3% del col·lectiu ha rebut Servei d’Ajut a Domicili, molts d’ells persones majors de 80 anys, a qui se’ls ha ajudat en la seva higiene personal, organització de la llar o la preparació d’àpats.
Serveis a persones en risc d’exclusió social
La Taula d’Inclusió Social del Ripollès, formada per Càritas, el Consorci de Benestar Social i Creu Roja, procura cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies en situació d’exclusió social. A Camprodon, s’han atès diverses famílies, a les que s’ha prestat ajuts en alimentació i habitatge. A més, algunes han rebut ajuts per a subministraments, de cara a combatre la pobresa energètica.
Un dels col·lectius més vulnerables és el conjunt d’infants i adolescents. Els serveis socials bàsics del Ripollès van atendre al 2016 a 147 infants i adolescents en risc, oferint-los, especialment, espais lúdics. Altres aspectes en els que s’ha treballat des del Consorci són el Servei d’Integració Familiar, la lluita contra la violència i el foment de la cohesió i la igualtat.