Els cos de vigilants de Camprodon disposarà d’un reglament d’organització interna

Si durant el termini de 30 dies no es presenten esmenes, el document quedarà aprovat definitivament.
IMG_4263
El ple municipal de l’Ajuntament de Camprodon va aprovar inicialment el reglament del cos de vigilants de l’Ajuntament de Camprodon, un document que estableix i defineix l’àmbit d’actuació, les funcions i les normes d’actuació per les quals s’han de regir els vigilants del municipi. Ajuntament i treballadors van negociar prèviament a la seva aprovació els continguts d’aquest important reglament que regularà l’activitat i l’organització interna del servei.
El període d’exposició pública serà de 30 dies, durant els quals tots aquells que ho desitgin podran presentar els seus suggeriments o al·legacions. Si no hi ha cap esmena, el reglament quedarà aprovat definitivament un cop s’hagi exhaurit aquest termini.