Convocatòria del Consell Comarcal del Ripollès d’ajuts de menjador escolar per al curs 2017/18

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 31 de maig per a tot aquell alumnat que durant el curs 2017/18 estigui matriculat en el segon cicle d’educació infantil o d’educació primària de centres públics. A més, una tècnica del Consell Comarcal resoldrà dubtes a l’Escola Doctor Robert els dies 24 d’abril, en horari de matí, i el 2 de maig, en horari de tarda. Podeu descarregar les bases reguladores en aquest enllaç.
Amb l’objectiu de seguir contribuint a la cohesió social del territori, el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar el passat 21 de març les bases dels ajuts de menjador escolar per al curs 2017/18 per a aquells casos en què no es disposa de la gratuïtat sistemàtica del servei. La convocatòria preveu ajuts per finançar el 100% o bé el 50% del cost del servei, en funció del nivell dels llindars de renda familiar, les situacions específiques de la unitat familiar i la situació de risc social segons la valoració del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Per a més informació sobre la quantia dels ajuts, podeu consultar aquest enllaç del Consell Comarcal.
L’Ajuntament informa que poden optar als ajuts totes aquelles famílies, tutors o representants dels nens i nenes que actualment cursen P2 a la Llar d’Infants Nins i d’aquells que ja estan realitzant el segon cicle d’educació infantil -P3, P4 i P5- o l’educació primària a l’Escola Doctor Robert. A més, el centre escolar públic de Camprodon rebrà també una tècnica del Consell Comarcal els dies 24 d’abril, en horari de matí, i el 2 de maig, en horari de tarda, que facilitarà més informació a les persones interessades.
Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 31 de maig per via telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal, i també en format paper a la seu del Consell Comarcal o al centre escolar en el qual l’alumne/a tingui la reserva de plaça per al curs 2017/18. A més, s’acceptaran les sol·licituds que s’enviïn per correu ordinari.
Tots els detalls sobre els ajuts de menjador escolar estaran disponibles properament als centres educatius públics de la comarca, així com també al portal web de l’Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del Ripollès, un cop es realitzi la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Per a més informació, podeu contactar amb l’Ajuntament de Camprodon, o bé amb l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès, trucant al número de telèfon 972 703 211 o enviant un correu electrònic a educacio@ripolles.cat.