Comunicat sobre les obres de la via ciclista del Ter al seu pas per Camprodon

Els darrers dies han sorgit algunes manifestacions als mitjans de comunicació i xarxes socials sobre les obres de la via ciclista del Ter -que té en execució el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya- i que connectarà Camprodon i Llanars.

Passeig maristany

La via ciclista del Ter és un projecte d’abast nacional i que pretén donar continuïtat a l’actual Ruta del Ferro i del Carbó (Ripoll–Sant Joan de les Abadesses) fins a Setcases. Per tant, es tracta d’un programa que ha suposat l’esforç de diversos municipis per concretar i consensuar els trams del pas per a cada poble. En el nostre cas, és cert que el traçat travessarà el Passeig Maristany, per això, i sent conscients del valor patrimonial, paisatgístic i arquitectònic d’aquest espai, vam demanar millorar el projecte previst inicialment per tal que la integració d’aquest tram de la via ciclista al Passeig fos el màxim de curosa i en cap moment es malmeti l’essència d’un dels símbols diferencials i singulars de la nostra vila.

La Generalitat de Catalunya ha apostat per aquesta infraestructura i des de l’Ajuntament de Camprodon hem fet tots els esforços, tràmits i exposicions públiques del projecte, així com totes les reunions tècniques i polítiques necessàries, per tal que el projecte es pogués concretar i a dia d’avui sigui ja pràcticament una realitat.

Pel que fa a l’anàlisi més política del cas, com a aquest equip de govern tenim la sensació que hi ha algú qui pretén posar una part del poble en contra de l’altra, i aquí a nosaltres no ens hi trobaran. En el 2009 es van fer unes obres al Passeig que a dia d’avui encara perduren, però ningú ha parlat del seu estat de deixadesa quan vam entrar a l’Ajuntament (2015), ni tampoc dels problemes del clavegueram actuals, ni del mal que ha sofert gran part de l’arbrat… Salvant les distàncies, aquest cas recorda el que va passar amb la zona del Pont Nou, quan l’alcalde de llavors va haver d’aguantar les manifestacions de la mateixa gent i per un motiu molt semblant. Avui, aquella zona, per alguns tan criticada, potser és ara una de les més ben valorades de tota la Vall de Camprodon.

Aquest govern ha actuat amb responsabilitat des del primer dia i en aquesta ocasió també ha estat i serà així. El Passeig Maristany és i seguirà sent una joia per Camprodon i la seva gent. I, tot i que res del que s’està fent és irreversible, creiem que el resultat serà positiu: les voreres malmeses es renovaran, el pas dels ciclistes per al Passeig es limitarà als vials i molta més gent podrà gaudir tot l’any d’aquesta meravella.

Finalment, també informem que convocarem una reunió oberta a tots els veïnes i veïnes per al proper dimecres 12 de juliol a les 20h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de cara a resoldre possibles dubtes sobre el projecte.

L’Equip de Govern