Aprovat definitivament el reglament del cos de vigilants de Camprodon

S’han incorporat dues esmenes on es concreten quins mitjans de defensa poden utilitzar els vigilants i la denominació del cos com a “guàrdia municipal”.
IMG_4263
En el darrer Ple municipal va ser aprovat definitivament el nou reglament d’organització interna pel qual es regiran els membres del cos de vigilants de l’Ajuntament de Camprodon. Aquest document, negociat prèviament a la seva aprovació inicial en sessió plenària, estableix i defineix l’àmbit d’actuació, les funcions i les normes d’actuació per les quals s’han de regir els vigilants del municipi.
Durant el període d’exposició pública es van presentar dues esmenes en el text definitiu. Una fa referència als mitjans de defensa (article 17), el qual concreta quines són i quines poden ser utilitzades. L’altra esmena, en l’article 23, puntualitza que en els uniformes dels vigilants dirà “guàrdia municipal” i que es pugui dir així indistintament de “vigilants”.
Descarrega aquí el Reglament d’organització interna del servei de vigilants de Camprodon.