Ajuts de la Diputació de Girona per actuacions de getió forestal.

Durant aquest 2020 s’han dut a terme actuacions de creació d’espais oberts mitjançant recuperació d’antigues pastures a la forest “Freixenet”. Concretament, les actuacions s’han realitzat sobre una superfície de 4,5 hectàrees de regenerat de pi negre i presència de ginebró i bàlecs. Aquesta actuació ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.