Ajuntament informa: La circulació del carrer ample de la Plaça Santa Maria torna a ser de doble sentit

Donades un seguit d’afectacions produïdes arran del canvi de circulació a la Plaça Santa Maria, i gràcies a les aportacions i suggeriments dels veïns i veïnes, l’Ajuntament va encarregar, tal com es va comprometre, un estudi tècnic que ha conclòs tornar a la situació inicial en aquest tram, és a dir, a la circulació de doble sentit. Adjuntem aquí l’informe que així ho explica.
Us informem que aquesta mesura s’aplica de forma immediata.