Ajuntament i veïns segueixen treballant per acordar una solució conjunta al pas de la via verda pel Passeig Maristany

Dimecres 9 d’agost, la sala de plens va acollir una jornada participativa per analitzar i debatre sobre les diverses propostes plantejades per la Generalitat de Catalunya al voltant del traçat de la via verda al seu pas pel Passeig Maristany. A la sessió hi van prendre part l’equip de govern, regidors de l’oposició, veïns del Passeig i altres ciutadans de Camprodon.
L’Ajuntament de Camprodon va organitzar dimecres 9 d’agost una sessió de treball participativa per redefinir el traçat del pas de la via verda pel Passeig Maristany. La jornada es va dividir en tres parts: la primera, destinada a donar compte a tots els regidors del municipi de l’estat de la situació; la segona, amb una nombrosa assistència de veïns i veïnes del Passeig Maristany; i la tercera, oberta a tots els ciutadans de Camprodon.
Les propostes d’itineraris d’accés alternatius i els travessers, qüestions clau
Durant la sessió de treball, que va comptar amb la presència de representants del Departament d’Infraestructures, es va realitzar una presentació amb les propostes de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a les millores demanades per veïns i veïns de Camprodon. Dues són les qüestions clau que es van debatre amb més profunditat: la construcció de travessers que permetin el creuament del  Passeig als usuaris de la via verda i el disseny d’itineraris alternatius a la part superior i inferior del passeig per evitar la construcció dels mateixos.
Respecte als travessers, les propostes de millora de la Generalitat no van satisfer del tot les posicions dels veïns . Mentrestant, pel que fa als itineraris alternatius superior i inferior, es va acordar acceptar la proposta respecte a l’itinerari inferior consistent en adequar la vorera de l’altre costat del vial per ús com a  via verda, millorant així el tram urbà. No obstant, la proposta alternativa d’itinerari superior no va convèncer als camprodonins ja que requeria actuacions com ara retocar la vorada de la part final del passeig o la instal·lació de tanques protectores que separessin la via verda de la carretera.
Properes passes en la redefinició del projecte
Un cop acabada la sessió participativa, l’equip de Govern seguirà treballant per traslladar la solució òptima i poder desencallar aquest projecte estratègic al seu pas pel Passeig Maristany. Tenint en compte que no han estat consensuades inicialment les propostes de construcció de travessers i de l’itinerari superior i que dur a terme les obres de l’itinerari alternatiu inferior pot requerir un cert temps, el consistori analitzarà detingudament la situació durant les properes setmanes. En aquest sentit, la Generalitat continuarà amb l’execució de la via fins al Passeig i des de la sortida d’aquest fins a Llanars, deixant la solució del tram de la via dins el Passeig Maristany per més endavant.
Un exercici de participació i de treball conjunt
Des de l’Ajuntament de Camprodon, l’alcalde Xavier Sala ha agraït la implicació i participació dels veïns i ha valorat la jornada de treball com una experiència que “ha estat enormement positiva ja que hem pogut intercanviar impressions i treballar conjuntament per trobar la millor solució per aquest important projecte per a Camprodon i el conjunt de la Vall”. L’alcalde, a més, subratlla que “l’Ajuntament es pren ara un temps per analitzar i madurar com cal totes les propostes. I un cop estudiats tots els escenaris possibles, al llarg de les properes setmanes traslladarem a la Generalitat una proposta i consensuarem conjuntament la solució que sigui més positiva per a tots els nostres veïns i veïnes”.