50 noves papereres i eliminació de grafits

L’Ajuntament actua sobre el mobiliari urbà per tal de seguir tenint cura de l’espai públic i el paisatge urbà. D’una banda, els darrers dies s’ha procedit a la instal·lació i/o substitució de cinquanta noves papereres a diversos punts del nucli de la vila. Els motius del canvi o la col·locació han estat la manca de paperera, el no compliment de la normativa, el seu mal estat, o la ubicació. En general, el criteri seguit pels serveis tècnics ha estat el de millorar l’ordre i la qualitat del mobiliari per millorar l’eficàcia en la neteja dels carrers de Camprodon.
D’altra banda, també s’està treballant per eliminar pintades en edificis o equipaments públics i determinats llocs de la vila. En aquest sentit, una empresa especialitzada està realitzant actuacions per retirar certes pintades. Durant l’estiu han estat diverses els grafits apareguts i, en conseqüència, l’Ajuntament està treballant per poder identificar i localitzar els seus autors. Igualment, des del consistori es demana civisme i que entre tots intentem erradicar aquestes pràctiques que no fa més que perjudicar la imatge de la vila.
 

IMG_5785