Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10090 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de diverses modificacions puntuals del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10079 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 1255/2017 de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10202 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 219-0 Edicte: 9505 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 219-0 Edicte: 9493 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del Pla parcial urbanístic ronda Mas Ventós
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9226 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública - mercat corresponent al 4t trimestre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9225 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies any 2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9217 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9093 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 9092 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018 i següents