Tauler d’anuncis

B.O.P:

Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3289 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3150 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2017 Bop: 66-0 Edicte: 2519 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2479 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del "Projecte de substitució planxa coberta" Pavelló Llandrius de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 40-0 Edicte: 1591 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1144 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci per declarar deserta la licitació del contracte del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 954 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de venda no sedentària a Camprodon organitzada en mercat de marxants
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 946 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de subvencions

TAULER: