Informació al contribuent

Veure el:

calendari cobrament rebuts

Els impostos es pagaran a:


Consorci Servei de Recaptació Ripollès

Adreça: c/Progrés,22 3r – 17500 Ripoll

Tel: 972 700 146

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Ajuntament de Camprodon (Sra. Montse Puigmal)

Adreça: Pl. de la Vila,1 – 17867 Camprodon

Tel: 972 740 005 Fax: 972 130 324