Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4926 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4911 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 495/2017 de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4775 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre aprovació del padró Ocupació de la Via Pública - mercat corresponent al 2n. trimestre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4614 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4386 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte sobre delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3971 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial de les bases per al programa "Emprèn tot l'any a Camprodon"
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3964 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança de subvencions
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3947 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3946 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'entitats
Exercici: 2017 Bop: 94-0 Edicte: 3911 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'Ocupació de la Via Pública amb taules, cadires i mercaderies corresponent a la temporada d'hivern 2016-2017
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3853 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3289 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3150 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2017 Bop: 66-0 Edicte: 2519 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2479 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del "Projecte de substitució planxa coberta" Pavelló Llandrius de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 40-0 Edicte: 1591 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1144 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci per declarar deserta la licitació del contracte del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 954 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de venda no sedentària a Camprodon organitzada en mercat de marxants