Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10090 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de diverses modificacions puntuals del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10079 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 1255/2017 de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10202 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 219-0 Edicte: 9505 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 219-0 Edicte: 9493 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del Pla parcial urbanístic ronda Mas Ventós
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9226 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública - mercat corresponent al 4t trimestre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9225 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies any 2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9217 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9093 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 9092 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018 i següents
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8882 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 9001 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8447 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7671 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració per a la cessió d'ús d'un terreny
Exercici: 2017 Bop: 176-0 Edicte: 7688 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7040 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre l'aprovació del padró d'Ocupació de la Via Pública - mercat corresponent al 3r. trimestre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 154-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6611 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 141-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en el marc del programa "Emprèn tot l'any a Camprodon"