Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8447 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7671 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració per a la cessió d'ús d'un terreny
Exercici: 2017 Bop: 176-0 Edicte: 7688 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7040 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre l'aprovació del padró d'Ocupació de la Via Pública - mercat corresponent al 3r. trimestre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 154-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6611 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 141-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en el marc del programa "Emprèn tot l'any a Camprodon"
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6220 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de les bases de subvencions per al programa "Emprèn tot l'any a Camprodon"
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6214 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir la creació d'una borsa de treball per a la selecció d'una plaça de director/a de la Residència Municipal "l'Hospital" de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6200 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6199 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6175 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de licitació
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6111 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6076 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals
Exercici: 2017 Bop: 134-0 Edicte: 5986 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació de personal laboral temporal amb caràcter de màxima urgència
Exercici: 2017 Bop: 133-0 Edicte: 5927 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases per a la funcionarització d'una plaça
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4926 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4911 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 495/2017 de modificació de pressupost