Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 40-0 Edicte: 1591 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1144 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci per declarar deserta la licitació del contracte del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 954 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de venda no sedentària a Camprodon organitzada en mercat de marxants
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 946 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de subvencions
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 944 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança d'administració electrònica
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 932 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre contractació de personal laboral a temps parcial
Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 914 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'any 2017
Exercici: 2017 Bop: 25-0 Edicte: 764 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci sobre l'aprovació del padró Ocupació de la Via Pública - mercat corresponent al 1r. trimestre de 2017