Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 277 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació Provisional del Sector de sòl urbanitzable programat d'ús residencial Bac de Sant Pere (sector 4)
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 280 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 279 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10321 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 10000 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9909 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9770 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractacions urgents de personal
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9642 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9358 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Anunci de nomenament
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9072 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de convocatòria per a la presentació de candidat al càrrec de jutge de pau substitut a Camprodon