Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5504 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5320 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases reguladores del concurs oposició per a la provisió d'una plaça de vigilant municipal i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5172 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del projecte d'urbanització PA 17 Zona la Costinyola
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5170 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de la delimitació del polígon d'actuació i determinació del Sistema d'Actuació PA 17 Zona la Costinyola
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5169 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PA 17 Zona la Costinyola
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5136 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4861 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de subhasta per a l'alienació d'un bé moble patrimonial
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4682 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4541 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària