Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4368 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3690 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un acord de ple
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3679 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de diversos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3233 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci referent a un acord de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3170 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3114 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2673 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2662 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2446 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'informació pública de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases que regiran una contractació de personal