Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3069 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de coworking de Camprodon
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3068 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3075 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2871 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de nomenament d'una funcionària
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2794 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte de contractació de personal
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2697 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Camprodon a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 - 2017 i de l'annex de 20 de novembre de 2017 (codi de conveni núm. 17100212142018)
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2579 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Exercici: 2018 Bop: 60-0 Edicte: 2489 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2354 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària