Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3121 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial de la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2827 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions del programa "Comerç tancat pel Covid-19"
Exercici: 2020 Bop: 94-0 Edicte: 2780 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Delegació de competències a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Extracte en la BDNS de la convocatòria 503563 de subvencions del programa "Emprèn tot l'any a Camprodon" 2020
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2670 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions "Emprèn tot l'any a Camprodon" 2020
Exercici: 2020 Bop: 82-0 Edicte: 2493 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2206 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Convocatòria per a la presentació de candidatures al càrrec de jutge de pau titular de Camprodon
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2150 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Decret de mesures organitzatives de l'ajuntament arran l'estat d'alarma
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2148 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial de cancel·lació del Registre de parelles de fet de Camprodon i adhesió al Registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2061 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística - Can Cabot