Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10545 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 1247/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10460 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10326 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10325 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 1137/208 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10072 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions d'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9871 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de modificació de les bases per a la formació d'una borsa de treball d'auxiliars de turisme
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9508 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de l'inventari de béns municipals
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9504 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9503 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9493 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal