Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2206 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Convocatòria per a la presentació de candidatures al càrrec de jutge de pau titular de Camprodon
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2150 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Decret de mesures organitzatives de l'ajuntament arran l'estat d'alarma
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2148 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial de cancel·lació del Registre de parelles de fet de Camprodon i adhesió al Registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2061 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística - Can Cabot
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2008 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació inicial de les bases per al programa "Emprèn tot l'any a Camprodon"
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2001 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1677 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Contractació urgent de personal mes de febrer
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1409 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva del projecte d'abastament d'aigua potable del camí del mig del camp gran Bac de Sant Antoni
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1261 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Traspàs de drets funeraris
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 976 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Delegació funcions d'Alcadia