Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2673 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2662 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2446 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'informació pública de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases que regiran una contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1639 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1583 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de licitació del servei de socorrisme aquàtic, vigilància i primers auxilis a les piscines municipals de Camprodon
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1317 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al programa "Emprèn tot l'any a Camprodon", any 2018 i 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1207 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de subhasta per a l'alienació d'un bé immoble patrimonial
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1163 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 829 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal