Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7960 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a vehicles històrics
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7912 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci definitiu de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7181 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7067 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7055 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6884 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6876 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci pel qual es fa pública l'obertura d'ofertes de la subhasta per a l'alienació d'un bé immoble patrimonial
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6663 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6594 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6512 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'informació pública de la modificació d'un projecte