Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 255 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 134 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació de personal laboral
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11144 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 1461/2017 de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11009 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11008 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10800 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació d'un conveni urbanístic
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10831 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l'exercici 2018 i següents
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10484 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10298 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del Reglament dels vigilants municipals
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10268 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de la relació d'admesos i exclosos en el procés de funcionarització d'un lloc d'administratiu/va del personal laboral fix