Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7120 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7061 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6955 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de la delimitació del polígon d'actuació i determinació del Sistema d'Actuació. PA 17 Zona la Costinyola
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6954 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6896 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del projecte d'Urbanització del Camí de la Central
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6895 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del projecte d'urbanització del PE Residencial Maristany
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6865 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6305 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de venda directa d'uns béns
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació d'un conveni urbanístic