Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 829 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 671 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 649 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 366 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 275 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació d'un conveni interadministratiu
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 193 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 112 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 1366/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 109 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Bases específiques que regiran la creació i funcionament d'una borsa de treball d'auxiliars de biblioteca
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 86 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11266 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia