Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6663 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6594 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6512 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'informació pública de la modificació d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6175 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'alienació d'un bé immmoble
Exercici: 2019 Bop: 140-0 Edicte: 5748 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci referent a la creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5701 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci referent al règim d'indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5684 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5600 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5599 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5598 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de competències a regidors