Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1261 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Traspàs de drets funeraris
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 976 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Delegació funcions d'Alcadia
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 777 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació del conveni de cofinançament per a la instal·lació de l'enllumenat públic de la via ciclista del Ter del tram comprès des de la cruïlla del passeig de la Font del Roure de Llanars, fins la cruïlla de l'avinguda Maristany amb el passeig Maristany de Camprodon
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 587 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Contractació desembre gener amb caràcter de màxima urgència de diverses persones
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 277 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació Provisional del Sector de sòl urbanitzable programat d'ús residencial Bac de Sant Pere (sector 4)
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 280 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 279 AJUNTAMENT DE CAMPRODON - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10321 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 10000 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9909 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020