Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1510 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'informació pública de l'informe favorable per a l'ampliació del circuit permanent no tancat del Nuassar
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1378 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1436 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació de parades del mercat no sedentari de la Plaça de la Vila
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1185 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1171 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial del Reglament de coworking
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1170 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1159 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del padró d'Ocupació de la Via Pública - mercat corresponent al 1r trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 26-0 Edicte: 810 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 197 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de carácter personal