Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8722 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de modificació de les delegacions de competències als regidors
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8721 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de nomenament de la primera tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8862 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8712 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d'auxiliars de turisme
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8537 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractacions urgents de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8407 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8258 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions a vehicles clàssics i de col·lecció no destinats a la circulació habitual
Exercici: 2018 Bop: 187-0 Edicte: 8210 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació definitiva de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8291 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8152 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'alienació d'un bé immoble