Tauler d’anuncis


B.O.P:
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9072 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de convocatòria per a la presentació de candidat al càrrec de jutge de pau substitut a Camprodon
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8534 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el concurs oposició per cobrir una plaça d'administratiu i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8550 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8305 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8296 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions d'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7960 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a vehicles històrics
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7912 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci definitiu de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7181 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7067 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost