Serveis

Aigua

Mapa GIACCONGIAC Consorci Públic que gestiona l’aigua del poble de Camprodon El Consorci per a la gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa a diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient a través de les seves empreses municipals o dels instruments públics del consorci. La figura de consorci és la que facilita de millor forma la pràctica de la solidaritat interterritorial per a la consecució d’aquestes finalitats. El CONGIAC és col·laborador especialitzat i qualificat en matèria de medi ambient a través de les seves empreses municipals, i pot actuar com a interlocutor entre l’administració autonòmica i els ens locals. El CONGIAC ofereix una gestió actual i optimitzada a totes les tasques necessàries per tal que els associats i en general els usuaris dels nostres serveis tinguin un servei d’abastament i sanejament d’alta qualitat, amb sinèrgies i economies d’escala. Finalitats Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i els serveis públics vinculats. Potenciar la col·laboració entre els seus associats. Col·laborar amb altres administracions o entitats de dret públic o privat per a l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú en l’àmbit del medi ambient i el cicle de l’aigua. Defensar els interessos dels municipis consorciats davant de les administracions hidràuliques territorials, institucionals i tercers. Promoure, construir, explotar i mantenir obres per l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar la part o la totalitat del cicle de l’aigua d’aquells municipis i/o entitats públiques que ho sol·licitin. Analitzar la qualitat de les Aigües i el seu nivell de contaminació. Realitzar les activitats d’investigació, estudi, planificació, projectació, assistència tècnica i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient. CONSULTEU ESTATUTS MAPA DE MUNICIPIS ADHERITS AL SERVEI

  • Òrgans de Govern – Comissió Executiva El Sr. Carles Pellicer i Punyed, alcalde de Reus El Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde d’El Prat de Llobregat El Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa La Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú El Sr. Miquel Rey i Castilla, regidor delegat de promoció econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Mataró El Sr. Jose M. Martí Ràfols, regidor de mediambient de Vilafranca del Penedès El Sr. Josep Alabern i Valentí, gerent de la societat municipal Aigües de Manresa, SA El Sr. Jordi Miró i Mora, gerent de la societat municipal Aigües del Prat, SA El Sr. Joan Carles Ferraté i Meseguer, gerent de la societat municipal Aigües de Reus Empresa Municipal SA El Sr. Julián Sagarra i Aparicio, gerent de la societat municipal Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM Òrgans de Govern – Junta Rectora President Carles Pellicer Punyed
  • Representats dels ens locals consorciats a la Junta Rectora Arenys de Munt Alfons Molons i Antius Campdevànol Joaquim Serrador Rabaseda Camprodon Josep Juncà i Vidal El Prat de Llobregat Jordi Miró Mora El Prat de Llobregat Juan Pedro Pérez Castro El Prat de Llobregat Lluís Tejedor Ballesteros Figaró-Montmany Lluc Maria Vinyes Pelàez Llanars Esteve Costa i Sala Manresa Josep Alabern i Valentí Manresa Josep Maria Sala Rovira Manresa Valentí Junyent Torras Mataró Miquel Rey Castilla Mataró Montserrat Rodríguez Sánchez Montornès del Vallès Jose Antonio Montero Dominguez Montornès del Vallès Juan Jose Fernández Martín Olost Josep Maria Freixanet i Mayans Reus Carles Pellicer Punyed Reus Joan Carles Ferraté Meseguer Reus Sebastià Domènech Bosch Sant Bartomeu del Grau Emili Benito Sayol Tremp Joan L. Pascual i Garcia Vilafranca del Penedés Aureli Ruiz Milà Vilafranca del Penedés Josep M. Martí i Ràfols Vilanova i La Geltrú Gloria García Prieto Vilanova i La Geltrú Julian Sagarra Aparicio Vilanova i La Geltrú Neus Lloveras i Massana