Projecte d’obres del camí de la Central i d’urbanització del PE Residencial Maristany