Organigrama

ORGANIGRAMA POLÍTIC:

 

 

Alcaldia, Règim Intern, Urbanisme, Serveis Municipals, Via Públic i Educació.
Xavier Guitart i Cano.

 

Nuclis i desenvolupament rural; Turisme, Activitats i Promoció econòmica i Cultura.
Maria Àngels Reixach Sau

 

Hisenda i Patrimoni; Medi Ambient; Comunicació i Administració Electrònica i Relacions Institucionals
Joan Faig Colomer

 

Joventut; Serveis Socials i Geriàtric; Festes; Dona i Convivència i solidaritat.
Berta Suñer Carrasco

 

Governació; Sanitat; Gent gran; Infància i família i Mobilitat i Seguretat. 
Pedro Manuel Cabrero Sobrino

 

Participació ciutadana i Esports; Estètica i bellesa; Equipaments i Qualitat de vida.
Joan Bobi Gibert

 

ORGANIGRAMA TÈCNIC:

 

REGISTRE:

Maria Carme Paneque Beltrán 

mail: registre@camprodon.cat

 

URBANISME:

Sílvia Rigat

mail: urbanisme@camprodon.cat

 

INTERVENCIÓ:

Maria Güell

mail: intervencio@camprodon.cat

 

RECAPTACIÓ:

mail: recaptacio@camprodon.cat

 

TRESORERIA:

Fina Jordà

mail: tresoreria@camprodon.cat

 

TURISME I CULTURA:

mail: informacio@camprodon.cat

 

ALCALDIA I NOVES TECNOLOGIES:

mail: gabinetalcaldia@camprodon.cat

 

BRIGADA:

Josep Ballesteros

mail: serveis@camprodon.cat

 

PAVELLÓ LLANDRIUS:

Pep Juncà

mail: pavello@camprodon.cat

 

BIBLIOTECA:

Helena Moreno

mail: biblioteca@camprodon.cat

 

LLAR INFANTS:

Eva López Rodríguez

mail: llarinfants@camprodon.cat

 

GERIÀTRIC:

Maria Carme Monells

mail: geriatric@camprodon.cat