Organigrama

ORGANIGRAMA POLÍTIC:

A.Presidència, hisenda, recursos humans, règim interior, serveis municipals, comunicació i relacions institucionals.
Xavier Sala Pujol, alcalde.

B. Governació, nuclis, desenvolupament rural, mobilitat, seguretat, equipaments, participació ciutadana i esports
Xavier Rigat Gardella, regidor.

C. Urbanisme, medi ambient i sostenibilitat, obres i manteniment i habitatge
Jordi Batchelli Aulinas, regidor.

D. Turisme, activitat i promoció econòmica, estètica, paisatge i noves tecnologies.
Xavier Juncà Morer, regidor.

E. Cultura, festes, joventut i patrimoni
Anna Colomer Vila, regidora.

F. Qualitat de vida, serveis socials, salut, geriàtric, educació, infància, família, gent gran, convivència i igualtat i solidaritat.
Núria Mas Soler, regidora.

ORGANIGRAMA TÈCNIC:

REGISTRE:

Carme Paneque Bertrán

mail: registre@camprodon.cat

URBANISME:

Glòria Escolà Satostegui,

mail: urbanisme@camprodon.cat

INTERVENCIÓ:

Maria Güell Teixidó

mail: intervencio@camprodon.cat

RECAPTACIÓ:

Montserrat Puigmal Puigbó

mail: recaptacio@camprodon.cat

TRESORERIA:

Fina Jordà Roura

mail: tresoreria@camprodon.cat

TURISME I CULTURA:

Sílvia Rigat Calderon

mail: informacio@camprodon.cat

ALCALDIA I NOVES TECNOLOGIES:

Núria Mayà Mesegué

mail: gabinetalcaldia@camprodon.cat

BRIGADA:

Josep Ballesteros

mail: serveis@camprodon.cat

PAVELLÓ LLANDRIUS:

Pep Juncà

mail: pavello@camprodon.cat

BIBLIOTECA:

Pilar Palos Sastre

mail: biblioteca@camprodon.cat

LLAR INFANTS:

Eva López Rodríguez

mail: llarinfants@camprodon.cat

GERIÀTRIC:

M Carme Monells

mail: geriatric@camprodon.cat